Geboren in 1811

Geboorteakte Kollumerland c.a., 1811
Aangiftedatum 13 juli 1811, akte nr. 29
Tjebbe Aizes, geboren 13 juli 1811
Zoon van Aize Siegers en Gertje Douwes
Aangiftedatum niet in de akte vermeld deze uit de index gehaald; akte niet ondertekent omdat "de attistant Aise Siegers voor het perfecteren dieser acte overleden zijnde"


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Tjebbe Aizes of bent u zelf misschien een afstammeling van hem, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

20 november 1811
De Ondergetekende, maakt door deze bekend, dat hy begonnen is te fabriseeren, beste en zuivere CHOCOLAAD, in onderscheidene soorten, houd zich gerecommandeerd in een ieders gunst, met belofte van een prompte en civiele bediening. L. METZ, confiturier te Leeuwarden.