Geboren in 1811

Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Jelsum), 1811
Aangiftedatum 13 december 1811, akte nr. 21
Haye Bilstra, geboren 12 december 1811
Zoon van Frans Alderts en Wietskje Hayes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Bilstra"Bijdrage van Tineke Slof (Leeuwarden):

Van Haye Franzes Bilstra, geboren 1811, leven geen mannelijke Bilstra-nakomelingen meer. De Bilstra's die er nu nog zijn, zijn nakomelingen van broers of ooms van Haye Franzes Bilstra.
Lees meerBijdrage van Meindert van der Meulen (Bussum Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ):

Wist je dat Herman Brood ook een Bilstra nakomeling was? Mail me maar. groeten Meindert
Lees meer


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Haye Bilstra of bent u zelf misschien een afstammeling van hem, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

17 december 1811
J.A. Willinge te Oldeberkoop, zal als gelastigde van Jonkheer ONNE ZWIER VAN HAREN ERFGENAMEN, OP Dingsdag den zeventienden December aanstaande, by den finalen Palmslag Verkopen: De twee fraaye BUITENPLAATZEN staande te Wolvega, gelyk mede verscheidene Boere ERVEN te Wolvega, Finkega, en Peperga, welke op den 4 November in veilinge gebragt zyn. Al wie daar aan gadinge maakt, kome op voors. Dingsdag, des voordemiddags te elf uur, ten huize van Klaas Hanses Kopfer, in de drie Pylaars te Wolvega.