Geboren in 1811

Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Jelsum), 1811
Aangiftedatum 25 november 1811, akte nr. 19
Fedderik Stienstra, geboren 24 november 1811
Zoon van Pieter Sjoerds en Tjetske Fedderiks
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Stienstra"; familienaam moeder ook vermeld als "Zijlstra"Bijdrage van Andrys Stienstra (Burgum):

Fedderik of Feddrik Stienstra is slechts 23 jaar oud geworden.
Lees meer


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Fedderik Stienstra of bent u zelf misschien een afstammeling van hem, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

22 november 1811
ALMANAKKEN MET ROOD, werden by D. v.d. SLUIS en de Wed. SEYDEL, Boekdrukkers, beide by de Vischmarkt te Leeuwarden, ten minsten pryze veele soorten uitgegeven, zynde voorzien met de hervormde, Doopsgezinde en Roomsche Classen, lietjes, Friesch, Boers, Plaatsjes, Grappen, Raadzels, enz. –By dezelven zal zo dra mooglyk mede ten naasten pryze werden afgeleverd Departementaal FRIESCH KANTOOR en SCHRYF-ALMANAKKEN.