Geboren in 1811

Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Stiens), 1811
Aangiftedatum 10 mei 1811, akte nr. 12
Andries Bouma, geboren 6 mei 1811
Zoon van Eeltje Louws en Maria Ouding
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Bouma"Bijdrage van Jennifer Swart (Connecticut, United States):

Andries died 27 Aug 1811, before his family adopted the surname Bouma, therefore, his name should be Andries Eeltjes.


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Andries Bouma of bent u zelf misschien een afstammeling van hem, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

29 november 1811
DANSPARTY. Met permissie van de Edele Heer Maire en met voorkennis van de Heer Commissaris der Policie en de Heer Kommandant der Stad Leeuwarden, op St. Nicolaas avond den 5 december 1811, in de Stads Schutters Doele, ’s avonds te tien uur. De entreé is voor een Heer alleen of een Heer en Dame 1 Gld., voor een of meer Dames ieder twee Sestehalven.