Geboren in 1811

Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Huizum), 1811
Aangiftedatum 3 mei 1811, akte nr. 8
Jetske Bakker, geboren 22 april 1811
Dochter van Douwe Gerryts en Trijntje Eeltjes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "Bakker"Bijdrage van Doet Knol-Kikstra (Nijelamer):

Jetske bakker is een voorouder van mijn moeder Sjoukje Bakker. Jetske trouwde op 18 jarige leeftijd met de 23 jarige Ids Teunis Bootsma. Jetske is 9 jaar als haar moeder Trijntje Eeltjes (Rollema)
Lees meer


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Jetske Bakker of bent u zelf misschien een afstammeling van haar, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

11 december 1811
BALJUW benevens het GEMEENTE BESTUUR van MENALDUMADEEL, convoceeren by dezen de Hervormde Floreenpligtigen van den Dorpe Beetgum, tegen Maandag den 23 december 1811, ’s morgens elf uur in de Kerk aldaar, ten einde te stemmen een nieuwe kerkvoogd.