Geboren in 1811

Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Huizum), 1811
Aangiftedatum 3 mei 1811, akte nr. 4
Doeke van der Weide, geboren 2 april 1811
Dochter van Jacob Sjoukes en Trijntje Doekes
Familienaam vader niet vermeld in de akte, maar later vermeld als "van der Weide"Bijdrage van Jennifer Swart (Connecticut, United States):

Doeke (geslacht M), died 13 Jan 1893 in Wirdum. His parents both died prior to 1818. The Memories van Successie for Akke Doedes indicates that Douwe Jans Weistra became guardian of Jacob and Trijntje's children.


Weet u meer over het leven en/of over het nageslacht van Doeke van der Weide of bent u zelf misschien een afstammeling van haar, laat het ons weten. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken.

Uw naam*:
Uw woonplaats:
Uw emailadres*:

(Uw naam en woonplaats worden wel, uw emailadres wordt niet vertoond op de website).

Uw verhaal:
Deze tekst wordt achter een link 'lees meer' getoond.

Samenvattende, korte tekst (maximaal 200 tekens):
Deze korte samenvatting wordt straks op de website direct onder de gegevens van de akte vermeld.

U ontvangt een email op het door u opgegeven adres met daarin meer informatie.

NB: houd in uw bijdragen rekening met de privacy van levende personen. Plaatsing van een bijdrage op deze site is voor eigen verantwoording. Tresoar behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te verwijderen.

Activiteiten

Oud Nieuws

20 december 1811
Men vraagt een PERSOON 24 à 25 Jaaren oud zynde van de Protestantse Godsdienst, onbesproken van gedrag en bekwaam zynde de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen grondig te kunnen Onderwyzen, als eerste Secondant in een Kostschool te leeuwarden. De beloning 3 à 400 Guldens zal naar de Talenten geevenredigd zyn. Adres door gefrankeerde Brieven aan Waubert de Puiseau te Leeuwarden.