Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 25 mei 1811

 • Aaltje, dochter van Antonius Wallon en Christina Akkerman (gem. Leeuwarden)
 • Antje, dochter van Hendrik Annes en Hendrikje Hendriks (Beetsterzwaag)
 • Antje, dochter van Jan Cornelis Zalverda en Antje Dirks Baarda (gem. Wonseradeel)
 • Auke, zoon van Uilke Scheltes en Trijntje Simkes (gem. Barradeel)
 • Eeke, dochter van Pyter Symens Dijkstra en Janke Hendriks (gem. Menaldumadeel)
 • Hendrik Martin, zoon van Otto Hiendirk Gustaf Tietgen en Grietje Keets (gem. Harlingen)
 • Hyke, dochter van Watze Pieters en Rinsie Lases (Hallum)
 • Jacob, zoon van Reinder Alles en Bontje Jacobs Holwerda (gem. Dokkum)
 • Lutske, dochter van Andries Geerts en Jetske Kornelis (mairie Holwerd)
 • Tijske, dochter van Oeble Bartelts en Fettje Andries (mairie Mildam)
 • Trijntje, dochter van Yep Klases en Klaaske Gerryts (gem. Wonseradeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

2 december 1811
BOULET heeft de Eer te berigten, dat hy alhier ter gelegenheid van St. Nicolaas van Parys gearriveerd is, met een Assortiment van KINDER SPEELGOED onder anderen ook veele nieuwe Mechanische STUKKEN. Recommandeert zich in een ieders gunst; is gelogeerd by HALZEMA in de Heerestaat te Leeuwarden.