Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 28 april 1811

  • Cornelis, zoon van Frederik Hegemans en Marijke van den Boom (gem. Leeuwarden)
  • Eelke, zoon van (niet genoemde vader) en Wytske Johannes (gem. Leeuwarden)
  • Ennius Harmen, zoon van Johannes Casparus Bergsma en Sytske Gesina Bergsma (gem. Leeuwarden)
  • Janke, dochter van Klaas Pieters en Dieuke Gorrits (mairie St. Jacobiparochie)
  • Jetze, zoon van Johannes Fokkes en Lutske Beerns (Oudwoude)
  • Mare, dochter van Douwe Intjes en Pieter Idses (gem. Hindeloopen)
  • Marijke, dochter van Hans Rinses en Dirkjen Dirks (gem. Wonseradeel)
  • Marius, zoon van (niet genoemde vader) en Maria Magdalena Rodenburg (gem. Leeuwarden)
  • Petrus, zoon van Jan Ros en Anna Jurjens (gem. Leeuwarden)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

29 november 1811
DANSPARTY. Met permissie van de Edele Heer Maire en met voorkennis van de Heer Commissaris der Policie en de Heer Kommandant der Stad Leeuwarden, op St. Nicolaas avond den 5 december 1811, in de Stads Schutters Doele, ’s avonds te tien uur. De entreé is voor een Heer alleen of een Heer en Dame 1 Gld., voor een of meer Dames ieder twee Sestehalven.