Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 1 november 1811

  • Augustus Goëtius van Dalsen, zoon van Freerk Fontein en Eva van Dalsen (gem. Harlingen)
  • Elizabeth, dochter van Andries Hendriks en Joukjen Klazes Faber (Beetsterzwaag)
  • Ernst, zoon van Gerben Ernstes en Japykjen Tisses (gem. Utingeradeel)
  • Hendrik, zoon van Lykle Hendriks en Sjoukjen Martens (Beetsterzwaag)
  • Jacob, zoon van Uilke Romkes en Margjen Jogchems (gem. Doniawerstal)
  • Jakob, zoon van Hendrik Jakobs en Klaaske Jans Smid (gem. AEngwirden)
  • Jan, zoon van Jan Jans Vlameling en Stijntje Johannes de Jong (gem. Sneek)
  • Jieskje, dochter van Broer Jans Broersma en Maayke Eerdus Jansma (gem. Harlingen)
  • Roel, zoon van Alle Roels en Eelisebet Fokkes (gem. Utingeradeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

30 december 1811
De gezamentlyke BROUWERS binnen Harlingen, adverteeren aan hunne geëerde Begunstigers , dat zy voornemens zyn, met 1 January 1812, provisioneel de BIEREN TE DEBITEEREN ALS VOLGT: De Ton ƒ 5-:-: op ƒ 7-:-:, de ƒ 10-:-: op ƒ 15-:-: op ƒ 20-:-: En de ton op ƒ 25-:-: de meerdere en mindere quantiteiten, ieder in zyne zoort naar advenant, veroorzaakt door de nieuw bezwaarde Ryksbelastingen op deze Afaire, dat tydstip integaan.