Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 22 december 1811

 • Akke, dochter van Simon Sikkes en Hyke Kornelis (gem. Barradeel)
 • Anna, dochter van Anne Abels en Willemke Wytzes (Beetsterzwaag)
 • Cecilia Johanna, dochter van Johannes Vriemoet Drabbe en Petronella Helena Cornelia Wentholt (gem. Franeker)
 • Durk, zoon van Former Thomas Wiersma en Riemke Willems (mairie Metslawier)
 • Eisjen, dochter van Beerent Eisen en Roelofjen Arendts (gem. Weststellingwerf)
 • Fokje, dochter van Rinse de Wendt en Klaaske Siebrands (gem. Leeuwarden)
 • Hipke, dochter van Jan Kingma en Jetske IJsbrands Klazes (gem. Workum)
 • Jacob, zoon van (niet genoemde vader) en Rinske Tjallings Buursma (Ferwerd)
 • Jan, zoon van Andries Jans en Wemmigjen Jans (Oldeberkoop)
 • Jan, zoon van Bauke Eisma en Tietje A. Stervinger (gem. Franeker)
 • Johannes, zoon van Cornelis Jans Wissing en Catharina ten Brug (gem. Franeker)
 • Johannes Bernardus, zoon van Johannes Karel de Wiese en Johanna Adriana van de Stadt (gem. Harlingen)
 • Klaas, zoon van Former Thomas Wiersma en Riemke Willems (mairie Metslawier)
 • Sjoerd, zoon van Ynze Jelles en Trijntje Feikes (Blija)
 • Tjeerd, zoon van Dik Lolles Hoekstra en Lutske Tjeerds Loonstra (gem. Dantumadeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

29 november 1811
DANSPARTY. Met permissie van de Edele Heer Maire en met voorkennis van de Heer Commissaris der Policie en de Heer Kommandant der Stad Leeuwarden, op St. Nicolaas avond den 5 december 1811, in de Stads Schutters Doele, ’s avonds te tien uur. De entreé is voor een Heer alleen of een Heer en Dame 1 Gld., voor een of meer Dames ieder twee Sestehalven.