Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 14 juli 1811

 • Antje, dochter van Klaas Ritsma en Tjitske Romkes Stuur (Kollum)
 • Aukje, dochter van Johannes Yedes en Sybrigje Andries (gem. Dokkum)
 • Elias Aarons, zoon van Aaron Davids van Gelder en Meinkje Elias (gem. Leeuwarden)
 • Fokke, zoon van Tjeerd Fokkes en Martie Pieters (Burum)
 • Hendrikjen, dochter van (niet genoemde vader) en Gertje Hendriks (Kooten)
 • Jacob, zoon van Hartog Jacobs en Martha Levy (gem. Leeuwarden)
 • Klaas, zoon van Sjoerd Klazes de Vries en Taetske Jacobs (gem. Menaldumadeel)
 • Lammert, zoon van Lammert Everts en Anna Sakes (gem. Hindeloopen)
 • Petrus, zoon van Hylke Jochums en Apolonia Annekes (gem. Hemelumer Oldeferd)
 • Sjoerd, zoon van Hendrik Andries en Janke Wiegers (Beetsterzwaag)
 • Teede, zoon van (niet genoemde vader) en Roelofke Jetzes (Drogeham)
 • Trijntje, dochter van Sieds Jacobs en Minke Lolkes (mairie Ee)
 • Trijntje, dochter van Pieter Gerlofs en Hiltje Douwes (mairie Wommels)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

11 december 1811
BALJUW benevens het GEMEENTE BESTUUR van MENALDUMADEEL, convoceeren by dezen de Hervormde Floreenpligtigen van den Dorpe Beetgum, tegen Maandag den 23 december 1811, ’s morgens elf uur in de Kerk aldaar, ten einde te stemmen een nieuwe kerkvoogd.