Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 8 oktober 1811

 • Asmus, zoon van Binne Pytters en Trijntje Koerts Damstra (gem. Dokkum)
 • Govert, zoon van Albartus de Haas en Katharina Reitsma (gem. Franeker)
 • Hendrik, zoon van Everd Hendriks en Jantie Jans (gem. Wymbritseradeel)
 • Hermanus Gerhardius Reymondus, zoon van Gerhard Telsemeyer en Anna Maria Alida Aarends (gem. Harlingen)
 • Jacob, zoon van H Luppens en Trijntje Jacobs (gem. Leeuwarden)
 • Jacob, zoon van Pieter Piers en Neeltje Jacobs (mairie St. Annaparochie)
 • Janke, dochter van Hendrik Harmens en Marchjen Andries (gem. Weststellingwerf)
 • Levenloos kind, kind van Hendrik Haantjes en Jeltje Hofman (gem. Harlingen)
 • Lijsbert, dochter van Jarig Walings Wenselaar en Klaasje Dirks (mairie St. Annaparochie)
 • Mindert, zoon van Jan Jans en Sjoukjen Minderts (Beetsterzwaag)
 • Petrus, zoon van Reitse Pieters en Antje Willems (Beetsterzwaag)
 • Pieter, zoon van Albartus de Haas en Katharina Reitsma (gem. Franeker)
 • Pytter, zoon van Sytze Harmens en Aafke Pytters Bonga (Ferwerd)
 • Trijntje, dochter van Bouwe Hessels Berg en Anna de Vries (gem. Menaldumadeel)
 • Willem, zoon van Frans Willems Reinouts en Tietje Piers Muurling (gem. Sneek)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

18 november 1811
BOELGOED by gereeden gelde, op Maandag den 18 november 1811, ’s morgens om negen uur, ten huize van Taeke Jans Hoekstra en Vrouw te Franeker; bestaande in ….. Lees verder via bijgevoegde link: http://tinyurl.com/5ud2hzf