Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 28 augustus 1811

  • Aaltje, dochter van Klaas Alberts en Antje Harmens (gem. Weststellingwerf)
  • Antje, dochter van Freerk Pieters en Pietje Sipkes (mairie Nes)
  • Cornelis, zoon van Jouke Annes en Sieuke Cornelis (mairie Mildam)
  • Doeye, zoon van Jouke Doeyes en Antje Alberts (gem. Tietjerksteradeel)
  • Jan, zoon van Bokke Sapes en Marike Jans (mairie Metslawier)
  • Janke, dochter van Atze Jelkes en Gooitske Jans (gem. Smallingerland)
  • Martha, dochter van Jan Piers en Maayke Thomas (gem. Wonseradeel)
  • Minne, zoon van Doede Minnes en Anna de Vries (gem. Leeuwarden)
  • Wieger, zoon van Hendrik Wiegers Dam en Lammegjen Geerts Symons (mairie Heerenveen)
  • Wytze, zoon van Siebe Wytzes en Maaike Geerts (Kooten)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

6 december 1811
J. DARMES van PARYS, heeft de er het Geëerde Publiek bekend te maken, dat hy Onderwys geeft in de Zang, de Spaansche en Engelse Guitar, en de Vlagoolet. – als ook dat zyn Huisvrouw Winterjassen en alles wat tot de Dames-Kleeding behoort maakt; adres in de Groote Kerkstraat by de Doelestraat Lett. F. No. 255 te Leeuwarden.