Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 28 juni 1811

 • Feddrik, zoon van Willem Feddriks en Rinske Reinders (gem. Hemelumer Oldeferd)
 • Feykje, dochter van Jan van de Brug en Claaske Ratsma (gem. Harlingen)
 • Geert, zoon van Frans Geerts en Jacobje Jochums (gem. Barradeel)
 • Grietje, dochter van Christiaan Maurer en Anna Maria Weever (gem. Leeuwarden)
 • Hilligje, dochter van Roelof Gerrits Pals en Lijsbeth Meinen (gem. Weststellingwerf)
 • Hiltje, dochter van Pieter Tjerks en Neltje Annes Faber (gem. Workum)
 • Jantje, dochter van Willem Yemes en Trijntje Jans (mairie Wommels)
 • Jeckle, zoon van Pier Jeckles Visser en Sietske Meines (gem. Workum)
 • Lolkje, dochter van Frederik Doedes en Margaretha Muller (mairie Huizum)
 • Sjoerd, zoon van Abe Sjoerds en Pleuntje Jorryts (gem. Wonseradeel)
 • Thijs, zoon van Evert Tijssen en Janke Arends (mairie Knijpe)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

11 december 1811
BALJUW benevens het GEMEENTE BESTUUR van MENALDUMADEEL, convoceeren by dezen de Hervormde Floreenpligtigen van den Dorpe Beetgum, tegen Maandag den 23 december 1811, ’s morgens elf uur in de Kerk aldaar, ten einde te stemmen een nieuwe kerkvoogd.