Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 204 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 1 april 1811

 • Allegonda, dochter van Jan Ypes Zwart en (niet genoemde moeder) (gem. Leeuwarden)
 • Bienze, zoon van Jan Bienzes en Stijntje Goitzens (Oudwoude)
 • Esther, dochter van Levi Alexander Strelitz en Vogeltje Beerends (gem. Harlingen)
 • Gosse, zoon van Wietse Gosses en Trientje Fokkes (mairie Mildam)
 • Hendrik, zoon van Pieter Wiebes en Bartje Hendriks (mairie Knijpe)
 • Hiltje, dochter van Ynse Jans Roorda en Joukjen Jarigs (gem. Wonseradeel)
 • Jacob, zoon van Symen Symens en Willemke Jacobs (gem. Gaasterland)
 • Petrus Bartholomeus, zoon van Wiebe Mebius en Johanna Catharina Russing (Rottevalle)
 • Ruurd, zoon van Gerben Reins en Berber Ruurds (gem. Idaarderadeel)
 • Seepkjen, dochter van Ynse Jans Roorda en Joukjen Jarigs (gem. Wonseradeel)
 • Willemke, dochter van Johannes Jans en Jantje Willems (gem. Lemsterland)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

11 december 1811
BALJUW benevens het GEMEENTE BESTUUR van MENALDUMADEEL, convoceeren by dezen de Hervormde Floreenpligtigen van den Dorpe Beetgum, tegen Maandag den 23 december 1811, ’s morgens elf uur in de Kerk aldaar, ten einde te stemmen een nieuwe kerkvoogd.