Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 1 september 1811

 • Anna Catharina, dochter van Gerardus Nieuwenhuis en Antje Germens (gem. Leeuwarden)
 • Bernardus, zoon van Klaas van Aurik en Hendrika Wintsang (gem. Leeuwarden)
 • Douwe, zoon van Hendrik Gerrits en Antje Douwes (gem. Ameland)
 • Fedtje, dochter van Jelle Piers Hornstra en Berber Klasses (gem. Sloten)
 • Grietje, dochter van Wybren Eetes en Antje Bouwes (Kooten)
 • Jan, zoon van Jan de Vries en Elisabeth Meyer (gem. Leeuwarden)
 • Jantje, dochter van Lieuwe Jouwes en Rinske Aants (gem. Sneek)
 • Sybrig, dochter van Paulus Tjipkes en Trientie Sybes (gem. Wymbritseradeel)
 • Thijs, zoon van Markus Thijssens en Tjitske Pieters (gem. Workum)
 • Tietje, dochter van Johannes Gerbens en Jetske Sakes (gem. Lemsterland)
 • Tjitske, dochter van Barend Tjipkes Brants en Barber Hendriks (gem. Ameland)
 • Trijntje, dochter van Hans Klazes en Wiske Lucas (Donkerbroek)
 • Waling, zoon van Dirk Walings en Riemke Pieters (Reitsum)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

30 december 1811
De gezamentlyke BROUWERS binnen Harlingen, adverteeren aan hunne geëerde Begunstigers , dat zy voornemens zyn, met 1 January 1812, provisioneel de BIEREN TE DEBITEEREN ALS VOLGT: De Ton ƒ 5-:-: op ƒ 7-:-:, de ƒ 10-:-: op ƒ 15-:-: op ƒ 20-:-: En de ton op ƒ 25-:-: de meerdere en mindere quantiteiten, ieder in zyne zoort naar advenant, veroorzaakt door de nieuw bezwaarde Ryksbelastingen op deze Afaire, dat tydstip integaan.