Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 29 juli 1811

 • Aafke, dochter van Otte Jans Bruinsma en Salome Jongma (gem. Franeker)
 • Antje, dochter van Anne Uiltjes en Antje Freerks (gem. Doniawerstal)
 • Geert, zoon van Hendrik Geerts Leenstra en Hiltie Jacobs de Vries (gem. Franeker)
 • Haaye, zoon van Feitze Hedzers en Antje Haayes (gem. Smallingerland)
 • Helena, dochter van Jan Barents en Adriaantje Berends (gem. Harlingen)
 • Jacob, zoon van Durk Jacobs en Wypkjen Jans (gem. Wonseradeel)
 • Jan, zoon van Meile Hommes Zijlstra en Grietje Wierds (gem. Menaldumadeel)
 • Jan, zoon van Reit Sipkes en Albert Jans (gem. Hindeloopen)
 • Johannes, zoon van Sybrandus Fockema en Johanna Jacoba Bekius (gem. Leeuwarden)
 • Johannes, zoon van Hendrikus de Wal en Klaaske Buising (gem. Leeuwarden)
 • Karste, zoon van Roelof Karsten en Klaasje Andries (Makkinga)
 • Klaas, zoon van Douwe Sakeles en Sytske Klases (gem. Wonseradeel)
 • Meindert, zoon van Jan Pieters en Aagje Meinderts (mairie Stiens)
 • Popke, dochter van Lolke Ates en Geertje Popkes (gem. IJlst)
 • Ymkje, dochter van Jan Hendriks en Regt Zytzes (gem. Hemelumer Oldeferd)
 • Ytzen, zoon van Lieuwe Ytzens Tamminga en Janke Jentjes (gem. Menaldumadeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

29 november 1811
DANSPARTY. Met permissie van de Edele Heer Maire en met voorkennis van de Heer Commissaris der Policie en de Heer Kommandant der Stad Leeuwarden, op St. Nicolaas avond den 5 december 1811, in de Stads Schutters Doele, ’s avonds te tien uur. De entreé is voor een Heer alleen of een Heer en Dame 1 Gld., voor een of meer Dames ieder twee Sestehalven.