Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 25 april 1811

  • Aaltje, dochter van Hendrik Hendriks en Tjitske Brens (gem. Leeuwarden)
  • Antje, dochter van Jacob Jans en Trijntje Jans (gem. Tietjerksteradeel)
  • Engele, zoon van Jan Engeles en Froukjen Wypkes (gem. Haskerland)
  • Jan, zoon van Gerrit Jans en Jantje Jans (gem. Leeuwarden)
  • Lamke, dochter van Sipke Martens en Antje Freerks (mairie Huizum)
  • Lourens, zoon van Boele Fokkes en Antje Wytzes (Gerkesklooster)
  • Martsen, dochter van Andries Harmens en Taapke Sjoerds (gem. Smallingerland)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

2 december 1811
BOULET heeft de Eer te berigten, dat hy alhier ter gelegenheid van St. Nicolaas van Parys gearriveerd is, met een Assortiment van KINDER SPEELGOED onder anderen ook veele nieuwe Mechanische STUKKEN. Recommandeert zich in een ieders gunst; is gelogeerd by HALZEMA in de Heerestaat te Leeuwarden.