Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 26 augustus 1811

 • Aaltje, dochter van Menne Engeles van Minnen en Jietske Gerlofs Sprietsma (gem. Dokkum)
 • Bauke, zoon van Dirk Dirks en Geeske Oenes (gem. Leeuwarden)
 • Egbertje, dochter van Willem Welma en Anna Annes (gem. Sneek)
 • Ekke, zoon van Ate Ekkes en Hotske Pieters (gem. Sneek)
 • Hermina Augusta, dochter van Gotlieb Wilhelm Stuurwald en Anna Johanna van Muikeren (gem. Harlingen)
 • Jan, zoon van Sake Hendriks en Antje Jans (Beetsterzwaag)
 • Jan, zoon van Jan Heeres Ebbes en Trijntie Siebrens (gem. Haskerland)
 • Janke, dochter van Jan Ypes en Ytje Lykkeles (Westergeest)
 • Janneke, dochter van Jan Jans van der Veen en Grietje de Vries (gem. Leeuwarden)
 • Jelske, dochter van Ate Jans en Hiltje Johannes (mairie Metslawier)
 • Jeltje, dochter van Jochum Jacobs en Sjoerdtje Pieters (gem. Sneek)
 • Lomme, zoon van Jelmer Jelkes en Tyttjen Hendriks (Beetsterzwaag)
 • Petrus, zoon van Willem Lunter en Anne Pieters (gem. Franeker)
 • Roelof, zoon van H. R. Buruma en Gepke Hendriks Wadman (gem. Tietjerksteradeel)
 • Simon, zoon van Jan Pieters en Fetje Pieters (gem. Leeuwarden)
 • Tjeerd, zoon van Jan Tjeerds en Aldertina Foekia Idzerda (gem. Wymbritseradeel)
 • Wilhelmina, dochter van Hans Jansen en Anna Catharina Schiffer (gem. Leeuwarden)
 • Wytse, zoon van Jurjen Himpels en Corneliske Wytzes (gem. Sneek)
 • Wytske, dochter van Klaas Hendriks en Jantje Cornelis (gem. Tietjerksteradeel)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

20 december 1811
Men vraagt een PERSOON 24 à 25 Jaaren oud zynde van de Protestantse Godsdienst, onbesproken van gedrag en bekwaam zynde de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche Talen grondig te kunnen Onderwyzen, als eerste Secondant in een Kostschool te leeuwarden. De beloning 3 à 400 Guldens zal naar de Talenten geevenredigd zyn. Adres door gefrankeerde Brieven aan Waubert de Puiseau te Leeuwarden.