Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 203 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 25 juli 1811

 • Antie, dochter van Jan Temmes en Seelje Jans (Burum)
 • Antie, dochter van Ynze Greults en Aaltie Tjallings (gem. Franeker)
 • Brant, zoon van Jan Brants van der Goot en Eelkien Baukes (gem. Gaasterland)
 • Ernstje, dochter van Ernst Houwer en Aukje Freerks (mairie Stiens)
 • Geert, zoon van Wouter Sus en Geeske Geerts (gem. Leeuwarden)
 • Hendrik, zoon van Wiebe Jans en Romkje Wiebes (gem. Leeuwarden)
 • Johanna Catharina, dochter van Johannes Smit en Hendrikje Hendriks (gem. Franeker)
 • Pytertje, dochter van Hendrik Pieters en Wypkjen Tijes (gem. Wymbritseradeel)
 • Syds, zoon van Jan Jacobs en Sibbeltje Sydzes (mairie Stiens)
 • Sytske, dochter van Dirk Alderts Ronda en Arjaantje IJsbrands (mairie St. Annaparochie)
 • Trijntje, dochter van Gerben Jacobs en Lijsbeth Wessels (mairie Stiens)
 • Ypkjen, dochter van Jetze Jans en Griettje Koops (gem. Rauwerderhem)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

11 november 1811
De Wed. D. SCHREUDER, in de Wyde Steeg te Leeuwarden, adverteerd, dat zy weder, gelyk in voorgaande Jaaren, continueerd in het verkopen van Schoongemaakte RUNDER-, VARKENS- en SCHAPEDARMEN, en in het schoonmaken van PENSEN. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie.