Geboren in 1811

Wie is er nazaat van een in 1811 geboren Fries?

Hieronder ziet u de kinderen die vandaag precies 205 jaar geleden zijn geboren. Klik op de naam van het kind om meer gegevens te zien. U kunt ook de datum wijzigen om de geboorten van een andere dag op te zoeken. Als u in de geboorteakten op naam wilt zoeken dan kan dat ook. Vervolgens kunt u onder de gegevens uit de officiële akte uw eigen verhaal kwijt over het kind uit 1811 en zijn/haar nageslacht.

Doet u met ons mee?

Geboren op 31 juli 1811

  • Anne, zoon van Kerst Jans en Sytske Gerkes (gem. Haskerland)
  • Baukjen, dochter van Dirk Symons en Baukjen Sjoukes (gem. Rauwerderhem)
  • Eevert, zoon van Lammert Eeverts en Jeltje Jochgems (gem. Utingeradeel)
  • Elisabeth, dochter van Harmen Schuur en Johanna Bisschop (gem. Harlingen)
  • Hendrikje, dochter van Freerk Aukes en Willemke Jans (gem. Franekeradeel)
  • Jacob, zoon van Pieter Klazes en Klaaske Jacobs (gem. Utingeradeel)
  • Meino, dochter van Age Tjeerds en Jeltje Jeltes (gem. Lemsterland)
  • Meintsje, dochter van Meindert Jans en Reine Cornelis (gem. Leeuwarden)
  • Seyke, dochter van Jan Rinses en Sibbeltje Andries (gem. Tietjerksteradeel)
  • Sjoerd, zoon van Simon Sjoerds en Tjitske Jacobs (gem. Leeuwarden)

Andere datum?

Dag: Maand:

 

(U kunt ook zoeken op naam/namen, maand en gemeente)

Activiteiten

Oud Nieuws

18 november 1811
BOELGOED by gereeden gelde, op Maandag den 18 november 1811, ’s morgens om negen uur, ten huize van Taeke Jans Hoekstra en Vrouw te Franeker; bestaande in ….. Lees verder via bijgevoegde link: http://tinyurl.com/5ud2hzf