1811 in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek: Acte de Francisation (1811) en monsterrol (1813) van de tjalk ‘La Femme Doetje’

1811 in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek: Acte de Francisation (1811) en monsterrol (1813) van de tjalk ‘La Femme Doetje’

1811 in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek: Acte de Francisation (1811) en monsterrol (1813) van de tjalk ‘La Femme Doetje’ In deze acte wordt door het douanekantoor te Staveren verklaard dat het schip “La Femme Doetje” voortaan een Frans schip is. Eigenaar van deze ‘tialque’ is Derk Hendriks Bakker, woonachtig te Sneek. Het schip heeft ligplaats te Staveren en is gebouwd te Akkrum in 1802. Het heeft één mast, één dek, een lengte van 44 voet en drie duim (ca. 14,2 meter), een breedte van 8 voet en zes duim (ca. 2,7 meter), een holte van 4 voet (ca. 1,3 meter) en ruim 15 ton laadvermogen.

De monsterrol  uit 1813 geeft nog enkele details over het schip:De diepgang van La Femme Doetje is geladen 120 en leeg  60 cm. Het schip is voor deze reis geladen te Harlingen en heeft als bestemming Rotterdam. Vooral bijzonder is de uitgebreide beschrijving van de bemanning op de monsterrol:Schipper is Dirk Hendrik Bakker afkomstig uit Sneek. Hij is 45 jaar, 1,70 meter lang en heeft bruin haar. Zijn loon bedraagt 45 (Francs?) per maand.
Maat is Jacob Ages Post, 17 jaar uit IJlst. Hij is ook 1,70m lang en hij heeft rood haar.  Jacob verdient 18 (francs? ) per maand. Laatste bemanningslid is Hendrik Dirk Bakker, 9 jaar, met bruin haar maar zonder opgegeven lengte. Hendrik verdient  12 (Franc?) Per maand. Dit is vermoedelijk de zoon van kapitein Dirk Hendrik Bakker.
Over deze bemanningsleden is nog het nodige terug te vinden:
Schipper Dirk Hendriks Bakker werd in ca. 1768 geboren te Den Burg op Texel als zoon van Hendrik Bakker en Cornelia van der Zwan. Hij trouwde op 25 december  1795 met Doetje Atzes van den Dam. Zij was in Sneek geboren op 12 juli 1767 als dochter van Atze Aukes en Anrieske Hansis. Het is zeer waarschijnlijk dat Dirk zijn schip naar zijn vrouw heeft vernoemd. Dirk Hendrik Bakker overleed op 26 juni 1851 op 84 jarige leeftijd. Hij was toen trekschipper, vermoedelijk op de route Sneek-Leeuwarden vv. over de Zwette. Zijn vrouw Doetje overleed op 12 oktober 1852.Dirk Hendriks Bakker en Doetje Atzes kregen vier kinderen: - Hendrik (geboren 7 september 1796)- Andrieske (geboren 29 september 1799)- Hendrik (geboren 17 juni 1803 en vermoedelijk het jongste bemanningslid van La Femme Doetje hoewel dat niet zou kloppen met zijn leeftijd in 1813)- Cornelia (geboren 10 februari 1810)Maat Jacob Ages Post werd Geboren te IJlst op 18 september 1794. Zoon van Age Rintjes Post en Bottje Jacobs. Hij trouwde op 24 juni 1824 met Jantje Klazes Reitsma. Bij dit huwelijk in 1821 wordt vermeld dat hij schippersknecht is. Jacob Ages Post overleed op 4 april 1869 te IJlst.

http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/fsm:col1:dat10223

http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/fsm:col1:dat10224

Activiteiten

Oud Nieuws

20 november 1811
De Ondergetekende, maakt door deze bekend, dat hy begonnen is te fabriseeren, beste en zuivere CHOCOLAAD, in onderscheidene soorten, houd zich gerecommandeerd in een ieders gunst, met belofte van een prompte en civiele bediening. L. METZ, confiturier te Leeuwarden.