Activiteiten

Evenement 

Titel:
13e Friese Genealogische Contactdag
Wanneer:
01.10.2011 - 01.10.2011
Waar:
Tresoar - Leeuwarden
Categorie:
Contactdag

Omschrijving

13e Friese Genealogische Contactdag op zaterdag 1 oktober 2011

200 JAAR FAMILIENAMEN, dat is het thema van de 13e Friese Genealogische Contactdag, die op zaterdag 1 oktober 2011 in Leeuwarden plaatsvindt. Van tien tot vier uur kunnen belangstellenden gratis een bezoek brengen aan dit driejaarlijkse evenement. Meer dan 30 standhouders uit binnen- en buitenland staan dan klaar om de bezoeker informatie te leveren voor onderzoek naar hun familiegeschiedenis en een kijkje te laten nemen in het leven van hun voorouders.
Speciale aandacht krijgt het feit dat het exact twee eeuwen geleden is dat het aannemen van een familienaam hier verplicht werd gesteld. Deze administratieve maatregel van keizer Napoleon maakte een einde aan de tijd waarin men veelal werd aangeduid met een doopnaam, gevolgd door de naam van de vader. Deze naamgeving gold in 1811 nog voor ongeveer 80% van de inwoners van de provincie Fryslân. In de stad waren om onder andere commerciële redenen al meer personen die een familienaam gebruikten.

De wens om meer te weten over de herkomst van de familienaam staat tegenwoordig erg in de belangstelling. Archieven, in onze provincie vooral TRESOAR en het Historisch Centrum Leeuwarden, stellen hun informatie voor het publiek (digitaal) beschikbaar.
Veel mensen vinden het leuk om met de eigen familiegeschiedenis bezig te zijn.

Tijdens de Genealogische Contactdag komen geïnteresseerden met elkaar in contact en kunnen zij kennis maken met de moderne informatiebronnen die voor het onderzoek van belang zijn.

De contactdag wordt georganiseerd door twee genealogische verenigingen: de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy, en door twee stichtingen: de Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland / Freonen fan de Argiven yn Fryslân en de Stichting FRIEDOC. De informatie van deze vier groepen maakt het voor belangstellenden gemakkelijker om onderzoek naar de familiegeschiedenis te doen.
.
Via archieven kunnen vragen zoals de volgende beantwoord worden: Hebben de voorouders dienst gedaan in de Nationale Militie, waar woonden zij, wat was hun beroep, waren zij rijk of arm, waren ze betrokken in criminele zaken, hetzij als dader, als getuige, of als slachtoffer, hadden ze kerkelijke of maatschappelijke functies, wat is hen overkomen?
Niet alleen uit de provincie Fryslân, maar ook van daarbuiten zijn mensen aanwezig om te helpen bij het onderzoek in hun regio. Dit kan zich richten op allerlei aspecten van het leven van voorouders.

Tijdens de Genealogische contactdag kunnen bezoekers ook interessante lezingen bijwonen.
Theo Kuipers, medewerker van Tresoar, zal spreken over “Familienamen in Friesland”.
Teake Oppewal, ook van Tresoar, presenteert in het Fries – met samenvatting in het Nederlands – over Friese schrijvers “Famyljerelaasjes yn de Fryske skriuwerswrâld”.
Gerrit Bloothooft, medewerker van het Meertens Instituut, spreekt over “Namen in de burgerlijke stand in Friesland vanaf 1811”. Het Meertens Instituut beheert de landelijke databank met de gegevens over de familienamen in heel Nederland, praktisch iedere naam is daar bekend met gegevens over de frequentie en het verspreidingsgebied.
Voor kinderen is er een speciaal programma. Zij krijgen uitleg over hun achternaam en mogen met een kroontjespen een eigen akte schrijven. Ook kunnen ze stambomen en wapenschilden knutselen.
De contactdag vindt plaats in TRESOAR, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Boterhoek 1, bij de Oldehove te Leeuwarden, van 10 tot 16 uur. Het naastgelegen Historisch Centrum Leeuwarden en de boekwinkel van de Afûk zijn deze dag geopend. De toegang is gratis.

Download hier het programmaboekje

Locatie

Locatie:
Tresoar   -   Website
Straat:
Boterhoek 1
Postcode:
8911 DH
Stad:
Leeuwarden
Provincie:
Friesland

Activiteiten

Oud Nieuws

6 december 1811
J. DARMES van PARYS, heeft de er het Geëerde Publiek bekend te maken, dat hy Onderwys geeft in de Zang, de Spaansche en Engelse Guitar, en de Vlagoolet. – als ook dat zyn Huisvrouw Winterjassen en alles wat tot de Dames-Kleeding behoort maakt; adres in de Groote Kerkstraat by de Doelestraat Lett. F. No. 255 te Leeuwarden.